Långsiktig hållbarhet

Vi tar ansvaret på allvar

Sverige har en av de högsta miljöstandarderna i världen. Fram till år 2045 vill landet vara CO2-neutralt. Ett steg i denna riktning: elmobilitet och drift med flytande biogas (LBG) eller även Biodiesel (HVO). HVO erhålls till 100% av förnybara råvaror – och därmed helt fossilfritt. Aktuellt kör Meyer Logistics flotta 85% fossilfritt och fr.o.m. nästa år 100%. Detta motsvarar en minskning av utsläppen av växthusgaser med up till 90%. Redan i slutet av 2019 började Meyer Logistics Sverige AB med lastbilar med låga utsläpp. Aktuell används 29 lastbilar med 64 ton med flytande biogas. Förutom biogas och HVO lastbilar används även helt elektriska lastbilar på testbasis. Detta blir framtidens drivkraft och inte bara i Sverige. Om de allmänna villkoren är rätta kommer Meyer Logistics säkerligen vara en av de första företagen som byter till ”gröna” drivkraft.