Dataskydd

Dataskydd är viktigt för oss på Meyer Logistics!

På Meyer Logistics värnar vi om din personliga integritet och dataskydd är viktigt för oss. Denna dataskyddspolicy förklarar hur och i vilka fall vi samlar in, hanterar och använder dina personuppgifter.

I vår dataskyddspolicy hittar du även information om dina rättigheter enligt gällande dataskyddsbestämmelser.

Innehåll

1. Vad är en personuppgift?

2. När behandlar vi personuppgifter?

3. Vem är personuppgiftsansvarig?

4. Vår hemsida

5. Meyer Logistics användning av cookies på meyer-logistics.se 

5.1 Cookies – allmän information

5.2 Google Analytics

5.3 Hur kan du kontrollera användandet av cookies

6.  Affärspartners

7. Mottagare utanför EU

8. Dina rättigheter som berörd

8.1 Överblick

8.2 Rätt till tillgång artikel 15 GDPR

8.3 Rätt till rättelse artikel 16 GDPR

8.4 Rätt till radering artikel 17 GDPR

8.5 Rätt till begränsning av behandling artikel 18 GDPR

8.6 Rätt till dataportabilitet artikel 20 GDPR

8.7 Rätt att göra invändningar artikel 21 GDPR

9. Kontakt

9.1. Vid frågor kring dataskydd eller för att utöva dina rättigheter

9.2. Rätt att lämna klagomål till Datainspektionen

Dataskydd är viktigt för oss på Meyer Logistics!

På Meyer Logistics  värnar vi om din personliga integritet och dataskydd är viktigt för oss. Denna dataskyddspolicy förklarar hur och i vilka fall vi samlar in, hanterar och använder dina personuppgifter.

I vår dataskyddspolicy hittar du även information om dina rättigheter enligt gällande dataskyddsbestämmelser.

1. Vad är en personuppgift?

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en levande fysisk person. T.ex. kan bilder (foton) på individer som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter, t.ex. IP-nummer, räknas som personuppgifter om de kan kopplas till fysiska personer.

2. När behandlar vi personuppgifter?

Meyer Logistics grundar sin behandling av personuppgifter på artikel 6 i EU:s dataskyddsförordning (GDPR). Artikel 6 GDPR räknar bl.a. uppföljande situationer när personuppgifter får behandlas:

• När den berörde har lämnat sitt samtycke till behandlingen

• När behandlingen är nödvändig för att Meyer Logistics ska kunna fullgöra ett avtal med den berörde

• När behandlingen är nödvändig för att Meyer Logistics ska kunna fullgöra en rättslig förpliktelse

• När behandlingen är nödvändig för att Meyer Logistics ska kunna uppfylla ett berättigat intresse

3. Vem är personuppgiftsansvarig?

Meyer Logistics AB, org. nr 556672-1790, Box 116, SE 298 21 Tollarp, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

4. Vår hemsida

Ändamål med datahanteringen/rättsliga grunder

När du besöker vår hemsida överför webbläsaren på din enhet automatiskt informationen nedan till servern för vår hemsida:

• Din terminals IP-adress

• Datum och klockslag

• Den hämtade filens namn och URL, webbsidan/applikationen som insamlandet utfördes ifrån (hänvisar-URL)

• Uppgifter om din webbläsare och, om det är nödvändigt, operativsystemet på 

  din enhet samt din internetleverantör (ISP – Internet Service Provider)

Informationen lagras temporärt i en så kallad loggfil för följande ändamål:

• Säkerställa en störningsfri förbindelse,

• Säkerställa en god upplevelse av vår hemsida/applikation

• Utvärdera systemsäkerheten och -stabiliteten.

Den rättsliga grunden för hantering av IP-adressen är artikel 6 1 lit. F GDPR (berättigat intresse). Meyer Logistics berättigade intresse motiveras av de ovan listade ändamålen för datahanteringen.

Mottagare/kategorier av mottagare:

Meyer Logistics delar endast med sig av data till bolag inom den koncern Meyer Logistics tillhör och endast i den mån det krävs för att uppfylla ändamålen ovan.

Lagringstid/kriterier för bestämmande av lagringstiden:

Uppgifterna lagras under 7 dagar och raderas därefter automatiskt. När du lämnar vår hemsida raderas geolokaliseringsuppgifterna.

5. Meyer Logistics användning av cookies på meyer-logistics.se 

5.1 Cookies – allmän information

Vår användning av cookies på meyer-logistics.se baseras på artikel 6 GDPR (berättigat intresse), för att Meyer Logistics ska kunna förbättra din användarupplevelse av hemsidorna. Cookies är små filer som lagras på din enhet (dator, mobil eller surfplatta) när du besöker vår hemsida. Cookies skadar inte din enhet, de innehåller inga virus, trojaner eller andra skadliga program. I cookies lagras information som är kopplad till den enhet som du använder. Det innebär dock inte att vi därmed känner till din identitet.

Vi använder cookies för att göra det mer bekvämt för dig att använda vår hemsida och ta del av olika erbjudanden. Därför använder vi s.k. sessionscookies, för att kunna se att du redan har besökt vissa sidor på vår hemsida. De raderas automatiskt när du har lämnat hemsidan. Utöver det använder vi varaktiga cookies som lagras på din enhet en viss bestämd tid och som ska göra hemsidan mer användarvänlig. När du besöker vår hemsida igen för att använda våra tjänster upptäcker systemet automatiskt att du redan har varit hos oss och vilka inmatningar/inställningar du utförde.

Vi använder även cookies för statistisk utvärdering av vår hemsida för att kunna optimera våra erbjudanden. När du besöker vår hemsida igen talar dessa cookies om för oss att du redan har varit hos oss. Dessa cookies raderas automatiskt efter en viss bestämd tid. De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Din webbläsare kan dock ställas in så att inga cookies lagras på din dator eller att du alltid informeras när en ny cookie ska lagras, se avsnitt 12.4 nedan. Om du stänger av cookies helt kan det dock leda till att du inte kan använda alla funktioner på vår hemsida.

En översikt över alla använda cookies med ytterligare upplysningar (t.ex. om lagringstiden) och möjligheten att motsätta sig hanteringen finns i vår cookie-information.

5.2 Google Analytics

Ändamål för datahanteringen/rättsliga grunder:

För att behovsanpassa och löpande optimera utformningen av vår hemsida använder vi Google Analytics, en webbanalystjänst från Google Inc. (”Google“). Den rättsliga grunden är artikel 6 GDPR (berättigat intresse). Cookien skapar pseudonymiserade användarprofiler och genererar då följande information om din användning av hemsidan:

• Typ/version av webbläsare och operativsystem

• Hänvisande URL (den senast besökta sidan)

• Enhetens IP-adress

• Klockslaget för serverförfrågan

Denna information används för att utvärdera användningen av hemsidan och för att sammanställa rapporter om hemsidesaktiviteter. Dessutom används informationen för tjänster som är kopplade till marknadsundersökningsändamål och för att behovsanpassa utformningen av hemsidan. IP-adresserna anonymiseras så att identifikation inte är möjligt (så kallad IP-maskning).

Installationen av cookies kan förhindras genom särskilda inställningar i webbläsaren, se punkt avsnitt 5.3 nedan.

Mottagare/kategorier av mottagare:

När IP-adresserna har anonymiserats överförs den information som genereras av cookien till servrar i USA och lagras där. Under inga omständigheter kopplas din IP-adress till andra uppgifter hos Google. Informationen kan överföras till tredje part om lagen föreskriver det eller om tredje part har ett uppdrag att hantera dessa uppgifter.

Lagringstid/kriterier för bestämmande av lagringstiden:

Efter anonymiseringen av IP-adressen kan datan inte längre kopplas till en person. De statistiskt bearbetade uppgifterna raderas av Google Analytics efter 26 månader. I de rapporter som skapas av Google Analytics finns inte längre några kopplingar till verkliga personer kvar.

5.3 Hur kan du kontrollera användandet av cookies?

Du kan oftast ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies på din webbläsare eller enhet. Du kan t.ex. välja att blockera cookies eller att cookies ska raderas när du stänger ner webbläsaren. Tänk på att vissa funktioner på vår hemsida inte kommer att fungera optimalt om du väljer att blockera cookies.

Via följande länk kan du även motsätta dig användning av Google Analytics enligt punkt 11.2 ovan. tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Dessutom kan du på hemsidan www.youronlinechoices.com stoppa intressebaserad reklam från ett flertal självreglerande medlemmar inom European Interactive Digital Advertising Alliance (www.edaa.eu/european-principles/),

Information om dina rättigheter som berörd hittar du här.

Vid eventuella frågor kring Meyer Logistics dataskyddsarbete eller för att utöva dina rättigheter enligt GDPR hittar du kontaktinformation här.

6. Affärspartners

Följande dataskyddsinformation gäller dig när du kontaktar oss vid avtalsförhandlingar och/eller när det föreligger en avtalsrelation mellan dig och oss och om vi i detta sammanhang behandlar uppgifter om fysiska personer. Vilka uppgifter som behandlas avgörs av de överenskomna tjänsterna, därför är inte alla delar av denna information relevant för dig.

Hur inhämtar vi personuppgifter och vilka kategorier av uppgifter använder vi?

Vår inhämtning av dina personuppgifter genomförs i princip enbart genom att du lämnar ut uppgifterna till oss.

Det kan emellertid också vara nödvändigt att behandla personuppgifter som vi får från andra företag, myndigheter eller andra tredje parter, såsom kreditupplysningsföretag, skattemyndighet eller liknande. Det kan också röra sig om personuppgifter som vi mottar via våra kanaler för uppgiftslämning om eventuella complianceöverträdelser eller i samband med compliancesundersökningar.

Relevanta personuppgifter kan vara: uppgifter om person (t.ex. för- och efternamn, adress och andra kontaktuppgifter, födelsedatum och -ort samt nationalitet), legitimations- och autentiseringsuppgifter (t.ex. registerutdrag, uppgifter från identitetshandling), uppgifter inom ramen för vår affärsförbindelse (t.ex. uppgifter om betalningar), uppgifter om betalningsförmåga, uppgifter om företagsstrukturer och ägandeförhållanden, stillbilds- och videoupptagningar (t.ex. vid varuleveranser) samt andra jämförbara uppgifter.

• Uppgifter om personer (t.ex. för- och efternamn, adress och andra kontaktuppgifter, födelsedatum och -ort samt nationalitet)

• Legitimations- och autentiseringsuppgifter (t.ex. registerutdrag, uppgifter från identitetshandling)

• Uppgifter inom ramen för vår affärsförbindelse (t.ex. uppgifter om betalningar)

• Uppgifter om betalningsförmåga

• Uppgifter om företagsstrukturer och ägandeförhållanden

• Stillbilds- och videoupptagningar (t.ex. vid varuleveranser) samt andra jämförbara uppgifter

Du kan alltid välja om du vill kommunicera med oss via e-post eller per post. Kommunikation via e-post är av tekniska skäl okrypterad.

Ändamål med datahantering/rättsliga grunder:

Att fullgöra ett avtal (artikel 6.1 b GDPR)

Syftet med behandlingen är att genomföra åtgärder som krävs för att avtal ska kunna ingås samt att därefter fullgöra förpliktelserna från avtalet som ingåtts.

Att fullgöra en rättslig förpliktelse (artikel 6.1 c GDPR)

Dina personuppgifter kan komma att behandlas för att fullgöra en rättslig förpliktelse. Dessa rättsliga skyldigheter innefattar t.ex. uppfyllandet av lagrings- och identifieringskrav, exempelvis i samband med bekämpning av penningtvätt, kontroll- och rapporteringsskyldigheter angående beskattning samt behandling av uppgifter i anslutning till förfrågningar från myndigheter.

Att tillgodose berättigade intressen (artikel 6.1 f GDPR)

Det kan vara nödvändigt att behandla dina personuppgifter utöver syftet att fullgöra avtalsförpliktelserna. Berättigade intressen i dessa fall är exempelvis val av lämpliga affärspartner, göra gällande rättsliga anspråk, motverkande av skadeståndskrav, tillgångs- eller åtkomstkontroller, utredning av eventuella compliancesöverträdelser, förebyggande av brott och reglering av skador som uppstår genom affärsförbindelsen.

När avtalet ingås samlar vi ibland uppgifter om din betalningsförmåga via kreditupplysningsföretag. Uppgifterna om din betalningsförmåga används för att kontrollera din kreditvärdighet. Kreditupplysningsföretagen lagrar uppgifter som de får t.ex. från banker eller företag. Till dessa uppgifter hör framför allt namn, födelsedatum, adress och information om betalningsbeteende. Information om vilka uppgifter som lagrats om dig får du direkt hos kreditupplysningsföretagen.

Mottagare/kategori av mottagare

Dina personuppgifter kommer att vidarebefordras internt inom företaget till de avdelningar som behöver dem för att fullgöra avtalsmässiga eller rättsliga förpliktelser eller för att tillgodose berättigade intressen. Inom ramen för avtalsförhållanden anlitar vi även personuppgiftsbiträden eller tjänsteleverantörer som kan få tillgång till dina personuppgifter. Genom personuppgiftsbiträdesavtal säkerställs att dataskyddsbestämmelserna i dessa fall följs.

Uppgifterna kan även överföras till företag inom Schwarzkoncernen för att fullgöra avtalsförpliktelser.

Lagringstid/kriterier för bestämmande av lagringstiden

Personuppgifterna lagras så länge som det är nödvändigt för att uppfylla ovan nämnda syften och sparas i förekommande fall av Meyer Logistics i enlighet med gällande bokföringskrav.

Har du skyldighet att tillhandahålla uppgifterna?

Inom ramen för vår affärsförbindelse måste du tillhandahålla de personuppgifter som krävs för att ingå, upprätthålla och avsluta en affärsförbindelse och för att fullgöra de skyldigheter som härrör från denna. Du måste även tillhandahålla oss de personuppgifter som vi enligt lag är skyldiga att samla in eller som vi på grundval av berättigade intressen har rätt att få. Utan dessa uppgifter kommer vi i regel inte att kunna ingå en affärsförbindelse med dig.

7. Mottagare utanför EU:

Skulle vi överföra personuppgifter till mottagare utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) kommer överföringen att ske endast under förutsättning att EU-kommissionen har beslutat att tredjelandet säkerställer en adekvat skyddsnivå, det finns en överenskommelse om en adekvat skyddsnivå med uppgiftsmottagaren (t.ex. genom EU:s standardavtalsklausuler) eller du har gett oss ditt samtycke till detta.

Information om dina rättigheter som berörd hittar du här.

Vid eventuella frågor kring Meyer Logistics dataskyddsarbete eller för att utöva dina rättigheter enligt GDPR hittar du kontaktinformation här.

8. Dina rättigheter som berörd

8.1 Överblick

Utöver rätten att återkalla eventuella samtycken du har lämnat till Meyer Logistics har du även, när förutsättningarna i GDPR är uppfyllda, följande rättigheter:

• Rätt till tillgång artikel 15 GDPR

• Rätt till rättelse artikel 16 GDPR

• Rätt till radering artikel 17 GDPR

• Rätt till begränsning av behandling artikel 18 GDPR

• Rätt till dataportabilitet artikel 20 GDPR

• Rätt att göra invändningar artikel 21 GDPR

8.2 Rätt till tillgång artikel 15 GDPR

Enligt artikel 15 GDPR har du rätt att på begäran kostnadsfritt få information om dina personuppgifter som behandlas av Meyer Logistics (om begäran inte är uppenbart ogrundad eller orimlig). Det omfattar information kring:

• Ändamålen med behandlingen

• Kategorier av personuppgifter som hanteras

• Mottagare resp. kategorier av mottagare till vilka dina personuppgifter har lämnats eller ska lämnas ut

• Den förutsedda perioden under vilken dina personuppgifter kommer att lagras eller, om detta inte är möjligt, de kriterier som används för att fastställa denna period

• Förekomsten av rätten att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter, rätten till begränsningar av behandlingen eller att invända mot sådan behandling

• Rätten att inge klagomål till en tillsynsmyndighet

• Varifrån personuppgifterna kommer, om de inte samlas in från kunden

• Förekomsten av automatiserad beslutsfattande, inbegripen profilering

Om personuppgifter överförs till tredje land har du rätt till information om de lämpliga skyddsåtgärder som har vidtagits vid överföringen.

8.3 Rätt till rättelse artikel 16 GDPR

Du har rätt att få felaktiga personuppgifter rättade eller kompletterade.

8.4 Rätt till radering artikel 17 GDPR

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om något av följande gäller:

• Personuppgifterna behövs inte längre för de ändamål som de samlades in för

• Du återkallar ditt samtycke, på vilket behandlingen grundar sig, och annan rättslig grund för behandlingen saknas

• Du motsätter dig behandlingen enligt artikel 21.1 eller 21.2 GDPR och det föreligger inga berättigade skäl för behandlingen

• Personuppgifterna hanteras på ett olagligt sätt

• Radering av personuppgifterna krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse enligt lag

Meyer Logistics är även ansvarig för att vidta rimliga åtgärder för att tillse att andra personuppgiftsansvariga ska radera dina uppgifter om förutsättningarna ovan är uppfyllda

8.5 Rätt till begränsning av behandling artikel 18 GDPR

Du har rätt att begära begränsning av behandling hos oss om något av följande alternativ är tillämpligt:

• Du bestrider att personuppgifterna är korrekta

• Behandlingen är olaglig och du begär begränsning istället för radering

• Meyer Logistics behöver inte längre personuppgifterna för behandlingens ändamål men du behöver dessa för att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk

• När du har invänt mot behandlingen enligt artikel 21.1 GDPR i väntan på kontroll om Meyer Logistics har berättigade skäl

8.6 Rätt till dataportabilitet artikel 20 GDPR

Du har rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och du har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan ansvarig om

• Behandlingen baseras på ett avtal eller samtycke enligt artikel 6 eller artikel 9 GDPR och

• Behandlingen sker automatiserat

När du utövar rätten till dataportabilitet har du, där det är tekniskt möjligt, rätt till överföring av personuppgifterna direkt från Meyer Logistics till en annan ansvarig.

8.7 Rätt att göra invändningar artikel 21 GDPR

Enligt artikel 21.1 GDPR kan du motsätta dig behandling av skäl som beror på din specifika situation.

Denna rättighet gäller för de behandlingar vars rättsliga grund är artikel 6.1 f GDPR (berättigat intresse).

9. Kontakt

9.1 Vid frågor kring dataskydd eller för att utöva dina rättigheter

Vid eventuella frågor kring Meyer Logistics dataskyddsarbete eller för att utöva av dina rättigheter enligt GDPR kan du kontakta vår kundtjänst:

Meyer Logistics dataskyddsombud:

Dataskyddsombud

Box 116

298 21 Tollarp 

sverige@meyer-logistics.se

9.2 Rätt att lämna klagomål till Datainspektionen

Om du anser att dina personuppgifter hanteras på ett felaktigt sätt enligt GDPR har du möjlighet att lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är den ansvariga tillsynsmyndigheten.

Dataskyddspolicyn uppdaterades senast 2019-12-11