Teknik

Multitemp är vår specialitet

Vår vagnpark i Sverige består för närvarande av 26 lastbilar, varav 24 är gigaliner med en lastkapacitet på 51 lastpallar och en tillåten totalvikt på 65 ton. Både dragfordonen och släpen har undantagslöst multitemp-påbyggnader som gör det möjligt för oss att i varje tur transportera livsmedel i upp till fyra olika temperaturzoner från -16°C till +25°C . Lasten i samtliga fordon registreras och dokumenteras i överensstämmelse med HACCP. Kunder och disponenter kan på så sätt hela tiden hållas informerade om leveransernas aktuella status.