Teknik

Multitemp är vår specialitet

Vår vagnpark i Sverige består för närvarande av 34 lastbilar, varav 33 är bärighetsklasser med en lastkapacitet på 51 lastpallar och en tillåten totalvikt på 64 ton och en lastkapacitet av 51 europallar i kombinationerna av 18/33, 21/30 och fr.o.m. Januari 2025 även 24/27 refererar till lastbilen resp. släpen. Både dragfordonen och släpen har undantagslöst multitemp-påbyggnader som gör det möjligt för oss att i varje tur transportera livsmedel i upp till fyra olika temperaturzoner från -16°C till +25°C . Lasten i samtliga fordon registreras och dokumenteras i överensstämmelse med HACCP. Kunder och disponenter kan på så sätt hela tiden hållas informerade om leveransernas aktuella status.