Företag

Livsmedel är vårt liv

Meyer Logistics Sverige AB grundades år 2009 och sysselsätter numera ca 85 medarbetare. Med en erfarenhet på 70 års livsmedelslogistik i Tyskland har företaget utvecklats till en av de ledande specialisterna för transport av livsmedel i Sverige. För temperaturanpassad distribution av ömtåliga varor anlitar vi uteslutande mycket kvalificerade medarbetare och tillämpar nyaste teknik – och detta dygnet runt, 24/7! Hållbar hantering av resurser är alltid en förpliktelse för vårt företag.

Långsiktig hållbarhet

Vi tar ansvaret på allvar

läs mer ...

Lokalisering