Företag

Livsmedel är vårt liv

Meyer Logistics Sverige AB grundades år 2009 och sysselsätter numera ca 60 medarbetare. Med en erfarenhet på 70 års livsmedelslogistik i Tyskland har företaget utvecklats till en av de ledande specialisterna för transport av livsmedel i Sverige. För temperaturanpassad distribution av ömtåliga varor anlitar vi uteslutande mycket kvalificerade medarbetare och tillämpar nyaste teknik. Hållbar hantering av resurser är något som ligger företaget varmt om hjärtat. Som exempel kan nämnas sex nya 60-tonnare med miljövänlig LNG-drift som kommer att gå i trafik från november 2019.

Långsiktig hållbarhet

Vi tar ansvaret på allvar

läs mer ...

Lokalisering